پرستاران ایرانی
به وبلاگ پرستاران ایرانی خوش آمدید.
اختلالات تشنجی درکودکان
ن : پرستار ایرانی ت : سه شنبه نهم مهر ۱۳۸۷ ز : 14:33 | +

تشنج به علت تغییرات غیرطبیعی الکتریکی مغزدرفعالیت موتوری، در10 درصد کودکان دیده می شود. اولین حملات تشنجی به طورمعمول به دنبال ضربه، هایپوکسی، تب، عفونت، اختلالات الکترولیت ها و عوامل محرک محیطی ایجاد می شود. اگرکانون تغییرات دریک مکان باشدعلایم موضعی یا Focal ایجادمیکند. درصورت گسترش تغییرات الکتریکی ازنیمکره ای به نیمکره دیگر تشنج شکل General پیدا می کند که نسبت به علائم موضعی پیش آگهی بهتری دارد. چنانچه حملات تشنـجی درفاصله 24 سـاعت بیشـتر از 2بار بدون وجـود هیـچ عامـل تـحریک کننـده ای رخ دهـد این حملات به صرع تبدیل می شود. تشنج ناشی ازتب از معمولترین اشکال تشنج در سنین 18-14 ماهگی است که زیر 9 ماه وبالای پنج سال نادر است.نیاز به درمان طویل المدت نداشته و معمولا علت ژنتیکی وزمینه فامیلی مطرح بوده و پاتوفیزیولوژی اصلی شناخته شده نیست.  مهمترین امر دردرمان تشنج ناشی ازتب، رد علت تب با بررسی(اوتیت، شیگلوز، عفونت های تنفسی، اسهالردمننژیت،کنترل ودرمان تب می باشد.

     عوامل تحریک کننده در تشنج ها شامل نورچراغ ماشین، فلاش دوربین، بازتاب نور روی آب، صداهای بلند ناگهانی و حرکات  ناگهانی    می باشد  . بررسی عواملی چون اسهال واستفراغ، دهیدراتاسیون، خستگی، کاهش قندخون صبحگاهی، پروتئین ناکافی درغذای مصرفی و هایپرونتیلاسیون دربیماران تشنجی ازعوامل مهم می باشد.

      در زمان تشنج مشاهده نوع حرکات تشنجی، شروع حرکات، مدت زمان حرکات غیرطبیعی، وضعیت کودک هنگام تشنج، تونیسیته عضلانی، رنگ صورت، سیانوزه شدن بیمار، گویش بیمار، موقعیت چشم ها ومردمک، هوشیاری، توانایی حرکتی بیمار، تظاهرات پس از تشنج از جمله بی اختیاری ادراری بیمار،تکلم بیمارپس ازحملات وتاریخچه ای که همراهان بیمار میدهند از موارد مهمی است که دردرمان صحیح وشناسایی نوع حملات کمک می کند.

   اقدامات پرستاری درهنگام تشنج کودک:

     آرام بـاشـیم.درکنـارکودک بمانیـم. تلاش کنیم حیـن تشنج کودک آسـیب نبیـند.کـودک راازانـظار عمـومی محافظـت کنیــم. زمان تشنج ونـوع حـرکات راخـوب مشاهـده کنیم. درصورتیـکه کـودک درحـالت تـشنج ایـستاده ویانشسـته است اورا به حـالت خوابـیده قراردهیم. بالش کوچک زیر سرکودک قراردهیم. لباسهای تنگ کودک راخارج نماییم. اجسام سفت را ازمحیط کودک دورکنیم. تشنج بدون هیچ مداخله ای ادامه یابد. درصورت استفراغ سرکودک رابه یک طرف چرخانده، کودک رامحدودنمی کنیم. به دنباله حملات تشنجی بازکردن راه هوایی، رساندن اکسیژن به بیمار، تنفس مفید، توجه به سیرکولاسیون عروقی، همزمان استفاده ازدیازپام وریدی یا رکتال 2/0 تا 4/0 میلی گرم به ازای کیلوگرم، توجه به عوامل تحریک کننده محیطی ودعوت از والدین به منظور حفظ آرامش وآموزش به والدین درارتباط با  نحوه صحیح دادن داروها ، خودداری از قطع ناگهانی داروها، آموزش احیاء قلبی تنفسی،  آموزش عوارض داروها از جمله مهمترین اقدامات تنفسی می با شد. شناسایی عوارض داروها ازجمله تغییرات شخصیتی ورفتارهای سایکوتیک، تضعیف فرایندهای شناختی ، پرتحرکی، سندرم استیونس-  جانسون  به دنبال مصرف فنوباربیتال، هایپر پلازی لثه، لوپوس اریتروماتوز، استیونس-  جانسون، ریکتز، استئو مالاسی و دیسکرازی های خونی به دنبال مصرف فنی تویین، خواب آلودگی، آگرانولوسیتوز، هایپوناترمی، آنمی آپلاستیک، گیجی به دنبال کاربامازپین وعوارض دیگر دارویی نیز ازمواردی می باشد که پرستاران می بایست به آن توجه نمایند.

      

تشنج

 بر گرفته از کتاب پرستاری کودکان ـ ویلی ونگ ۱۳۸۷ (با تشکر از همکاران بخش خون و اعصاب) :: موضوعات مرتبط: تازه های پرستاری کودکان
.:: ::.


 

Powered By blogfa.com Copyright © by parastaran87
This Template  By Theme-Designer.Com